Hoppa TillInnehåll.

Sakerhetsventiler

Säkerhetsventilerhar manföratraveravsäkraslutna systemförattetdamännniskoroch materiel mot skadanärÖvrigsäkerhetsutrustningintefårstopppåtryckstegringen。Vårt-史莱尔InnehållerETTRINTRATRATTERTETHETOCH Storlekar AVSäkerhetsventiler,Och Varje VentilVäljsut efter att曼标记Hänsyn直到Ett antal OlikaParametrarsåsomicyour verika parametarsåsomicyourmillyck,cemperatur,arbetstryck,Kapacitet / Effekt,Anslutningsform,Material SamtGällande标准。

Hur Fungerar enSäkerhetsventil?


Säkerhetsventilbestårutvändigtavventilhus,fjäderkåpaochÖverdel。De Vanliga ExpressenFörtePertriellaSäkerhetsventilerna,VårtBabrikatLeser,ÄRSEGJärn,Ståloch rostfritt syrafastStål。även和ra材料kan erbjudas。i Ventillhuset Finns in inloppsanslutning och uch en utloppsanslutning。Anslutningarna Kan VaraFlänsar,SomFöredrasPGAHögreTäthetoch Enklare Montering,EllerGängor(FrämstVidVentilstorlekarUPP到Max G1)。Svetsändaravrådervifråneftersom文档blirsvårochomständligatt plocka nerifrånsystemet vid kontroll,服务och reparation。


Detfinnsävensäkerhetsventilerutan utloppsanslutning,somblåserutululentenri rummet。Dessa VentilerÄRRIBLÅSANDEOCHANVÄNDSFÖRVÖRVSÄKRINGAVLUFTSYSTEMPÅGOTEMPELTRYCKTANKAR OCH VID KompressorerAT4698A

Överdelen är antingen ett lättverk (handspak eller ratt/vred) för att kunna funktionsprova och motionera ventilen, eller också är det en huv (vid avsäkring av farliga fluider då lättverk, pga läckagerisk, inte får användas)。
Säkerhetsventilen håller tätt up till öppningstrycket(+/-耐受性3%)genom en kägla pressas emot ventilens säte med hjälp av en anpassad ihoppressad fjäder。Vid höga温度器kan man få ta hänsyn till detta genom att ventilens inställningstryck ställs in något högre än önskat öppningstryck, pga att den höga temperaturen mjuknar ventilens fjäder。Käglan kan vara metalliskt tätande (främst vid höga温控器som vid avsäkring av ånga) eller vara mjuktätande med O-ring av t.ex。EPDM, Viton, Neopren eller Kalrez för de flesta gaser och vätskor。Kan också vara kägelplattor av till exmpel PTFE eller PCTFE (cryogena applikationer)。Mjuktätande kägla föredras framför metalliskt tätande eftersom detta utförande har högre täthetsgrad samt är enklare och billigare att reparera och renovera。

NärAnläggningenstestck Ger en Kraft SomÖverstigerFjäderns牛皮纸BörjarVentilenatöppna(=Öppningstrycket)Och Ventilenfortsätteratoröppnathents 10%trychsegringuppnåtts(=blåstrycket)。HärGerVentilenSin Maximala Kapacitet。Ventilens Certierade KapacitetÄR90%AV Den Maximala Kapaciteten。VentilenBlåserutil液体TANTS TRYCKET倒下MAXIMALT 10%ÖppningStrycket(VIDÅngaoch galler)Ortertativt Maximalt在ÖppningStrycket(VidVätskor)下,dåVentilenStängerIgen下。Förtättfunktion skall arbetstrycket skall ligga minst 5%,达尔纳·梅拉,DessaGräns​​erSåatfJädernsKraftFårEttRejält“Övertag”PåSystemets Tryck。ÄRskillnadenmellanÖppningstryckoch arbetstryckförlitenkommerventilenattläckaefter att denVaritÖppen。

Egenskaper、tillbehor变体

Olika oppnings - / stangningskaraktaristiker:

 1. Höglyftande säkerhetsventil, snabböppnande (poppande) för expanderande fluid som ånga och gaserAT4550
 2. 比例:säkerhetsventil, öppnar比例:mot tryckstegringen förAT4537
 3. Säkerhetsventil med normal karaktäristik, för vätskorAT4510
 • 测试呕吐(blockeringsanordning)
 • Lyftbegränsning(优化术语通风口Kapacitet)
 • Andra fläns- och gängstandarder såsom ANSI-flänsar och NPT-gängor
 • Stort urval av hygieniska anslutningar för Clean-Servicesortimentet
 • DräneringsansLutningPåVentilhuset(VID Exempelvis安装Påbåbåt)
 • Rostfri, syrafast veckbälg för mottryckskompensering AT4577 samt AT4522
 • Tillsatsbelastad säkerhetsventil, för arbetstryck väldigt nära öppningstryckAT4505
 • Avfettad氧气
 • Dubbelklassade材料såsom stål 1.0619 OCH WCB samt rostfritt syrafast stål 1.4408 OCH CF8M
 • Lyftindikator
 • 美国机械工程师协会(美国,亚洲),AQSIQ(中国),EAC (Ryssland), TSSA(加拿大)
 • Sortiment API LESER 526, för raffinaderier samt installationer utom Europa
 • 尺寸计划för真主安拉driftsfall med tydlight och komplett innehåll i filer och utskrifter
 • Klassningar av t.ex。DNV (Det Norske Veritas), GL (Germanischer Lloyd) samt ABS (American Bureau of Shipping)
 • 3E-Partsprovningar AV Exempelvis Inspecta,Dekra Eller Tuv

Produktkategorier

Välj过滤器

 • Ventiltyp

 • Utforande

 • Husmaterial

 • Anslutning

 • Applikation

Visar 8 av 20

莱塞

Säkerhetsventil在4505年

Tillsatsbelastadesäkerhetsventiler

Valj
莱塞

Säkerhetsventil电话:4510,4511,4519,4520,4575,4576

Säkerhetsventil医学"正常" karaktäristik。Flansade anslutningar。Av gråjärn, stål eller rostfritt…

Valj
莱塞

Säkerhetsventil在4522,4523,4577,4578

Säkerhetsventil医学"正常" karaktäristik。Flansade anslutningar。Av stål eller rostfritt syrafast…

Valj

Säkerhetsventil AT 4537, 4538, 4537D, 4538D

Säkerhetsventil med proportionell karaktäristik。Flansade anslutningar。Av segjärn eller stål。Mjuk -…

Valj
莱塞

Säkerhetsventil AT 4541, 4542, 4543, 4545, 4580, 4581

Säkerhetsventil med höglyftande karaktäristik。Flansade anslutningar。Av segjärn, stål eller rostfritt…

Valj
莱塞

Säkerhetsventil AT 4543XXL, 4550XXL, 4580XXL

Säkerhetsventil XXL med höglyftande karaktäristik。Flansade anslutningar。Av stål eller rostfritt syrafast…

Valj
莱塞

Sakerhetsventil在4546

Säkerhetsventil med höglyftande karaktäristik。Flansade anslutningar。AVGrajärn。mjuktätad(epdm)...

Valj
莱塞

Säkerhetsventil AT 4547, 4548, 4583, 4584

Säkerhetsventil med höglyftande karaktäristik。Flansade anslutningar。Av stål eller rostfritt syrafast…

Valj