Hoppa TillInnehåll.
Leser.

Säkerhetsventil在4547,4548,4583,4584

SäkerhetsventilMedHöglyftandeKaraktäristik。Flänsadeanslutnicatar。AVStåleller rostfritt syrafaststål。Mjuk- ellerMetallisktTätandeKägla。DN20 / 40-200 / 300(Rostfritt DN25 / 40-150 / 250),PN40。Mottryckskompenserandeveckbälgav rostfritt syrafaststål。

尺寸område. 20-200
PN. 40
温度råde '-270到+ 450°C
材料 Stål,rostfritt syrafaststål

Varianter.

artikelnummer. 哈马特里 DN. PN. Öppningstryck(Barg) AVS.DATUM Bruttopris. antal.
在4547年 斯托尔 20-200 40 3-40(17) Förfrågh. Förfrågh. 优惠
在4548年 斯托尔 20-200 40 3-40(17) Förfrågh. Förfrågh. 优惠
在4583 rostfritt syrafaststål 20-200 40 3-40(10) Förfrågh. Förfrågh. 优惠
在4584年 rostfritt syrafaststål 20-200 40 3-40(10) Förfrågh. Förfrågh. 优惠

produktinformation

Användningsområde.

Säkerhetsventilförtryckkärlochrörledningssystemförvätskor,Luft / GenerOchÅnga。
FörseddMedrostfri mottryckskompenserandeveckbälg,Som dels SkyddarVentilensÖverdelfrånforenenoch emperuellaföroreneningar,dels medger att det MaximalaTillåtnamottrycket i Utloppsledningen KanHöjasFrån15%至最大。30-35%
AVÖppningStrycket。veckbälgenskonstruktionstryckmåste码头牛克斯塔斯。
seÖvrigt.
MedVeckbälgkan utloppsledningens dimensionhållasnere。
veckbälgsutföranderekommenderasävendÅventilansluts motljuddämpare。

ama-text.

psg.11säkerhetsventiliånga-/ gas- /vätskesystem。
Säkerhetsventilmmottryckskompenserandeveckbälg在4547,dn ...,medÖppningstryck...酒吧,avstål。

kvalitetssäkring.

Typ-Och Kapacitetstestad AVTÜVochbl.aföljande器官:
ISPESL(ANCC),Lloyds Reg。,AOTC,Det Norske Veritas,Reg Udssr,TüvWien,Buritas。
Uppfyller KRAV Engigt ISO 4126。
INTYG ENGIGT EN 10204,典型2 och 3。
典型的AV Intyg Anges VidBeställning。

CE-Märkning.
Ventilen Uppfyller Kraven I AFS 2016:1(DirektivetFörTryckbärandeAnordningar)SAMT 2014/68 / EU(压力设备指令),Engigt Kategori IV,Fluidgrupp 1 Och 2。

detaljförteckning

4547/4548 4583/4584
1 Ventilhus 1.0619 / SA 216 WCB,Stål 1.4408 / SA 351 CF8M,Rostfritt SyrafastStål
2 Säte. 1.4404 / 316L. 1.4404 / 316L.
3. Kägla. 1.4122 /härdatrostfrittstål 1.4404 / 316L.
4. 斯威尔特 1.4021 / 420 1.4404 / 316L.
5. FJÄDER. 1.1200,1.8159, 1.4310 / rostfrittstål
1.7102 /kolstål
6. veckbälg. 1.4571 / 316ti 1.4571 / 316ti
7. 斯特塞克里亚 1.4104,1.0501,0.7040 / 1.4404 / 316L.
Krom- ellerKolstål
8. fjäderkåpa. 0.7040,0.7043,1.0619 / 1.4408,1.4404,1.4571 /
segjärngr.60-40-18, SA 351 CF8M,SA 479 316L,
SA 216 WCB. SA 479 316TI.
9. fjädertallrik2 st. 1.0718 /stål. 1.4404 / 316L.
10. Ställskruv. 1.4104 PTFE / 1.4404 PTFE / 316L PTFE
KromstålPTFE.
11. kula. 1.3541 /härdatrostfrittstål 1.4401 / 316.
12A Kåpa. 1.0718 Eller 0.7043 / 12L13 1.4404 / 316L.
eller gr.60-40-18
12B. Lättverk(4) 1.0718 Eller 0.7043 / 12L13 1.4404 / 316L.
eller gr.60-40-18
13A mjuktätning. EPDM(D) EPDM(D)
13B. mjuktätning. 氯丁橡胶(K) 氯丁橡胶(K)
13C. mjuktätning. Viton®(L) Viton®(L)
14. Mellanstycke. 1.0460 /kolstål. 1.4404 / 316L.
förveckbälg.

måttoch vikt.

在4547,4548
dn inlopp. 20. 25. 32. 40 50. 65. 80 100. 125. 150. 200.
DN Utlopp. 40 40 50. 65. 80 100. 125. 150. 200. 250. 300
Sätesdiameter. 18. 23. 29. 37. 46. 60. 74. 92. 98. 125. 165.
一种 252. 273. 373. 410. 465. 599. 665. 719. 719. 856. 1090.
B. 95. 100. 110. 115. 120. 140. 160. 180. 200. 225. 300
C 85. 105. 115. 140. 150. 170. 195 220. 250. 285. 290.
D. 150. 150. 200. 250. 300 350. 400 450. 450. 450. 700
vikt. 9,4. 10. 13. 17. 24. 36. 60. 83. 93. 142. 289.
mått我mm,vikt i kg。
(2)= MedGastätKåpa,(4)= MedGastättLättverk。

måttoch vikt at4583-4584

在4583,4584
dn inlopp. 25. 32. 40 50. 65. 80 100. 125. 150.
DN Utlopp. 40 50. 65. 80 100. 25. 150. 200. 250.
Sätesdiameter. 23. 29. 37. 46. 60. 74. 92. 98. 125.
最大 273. 373. 410. 465. 599. 665. 719. 719. 856.
B. 100. 110. 115. 120. 140. 160. 180. 200. 225.
C 105. 115. 140. 150. 170. 195 220. 250. 285.
D. 150. 200. 250. 300 350. 400 450. 450. 450.
vikt. 10. 13. 17. 24. 36. 60. 83. 93. 142.
mått我mm,vikt i kg。
(2)= MedGastätKåpa,(4)= MedGastättLättverk。

汤姆Funktion Och Konstruktion.

Höglyftande,DirektverkandeFjäderbelastadSäkerhetsventilFörrÅnga,Luft Och Gaser。
普通KaraktäristikVidVätskor。
MedLättverkFörManuellPrunning,Alt。MedGastätKåpa。
KäglaMedMuktätningÄRSpecielltLämpligförbulderdomärsvåraattavtätaesfterbråsning。
VeckbälgenSkyddardeRörligaDelarnaSamtFjäderMOTSmuts,Korrosion Och Mevercatur,Samt Medger enHöjningAvdettoråtnaMaximalaMottrycket I UtloppsledningenFrån15%至最大。30-35%AVÖppningStrycket。
veckbälgenskontruktionstryckmåste码头牛克斯塔斯。seÖvrigt。

Tekniska数据

trychsegring.
SäkerhetsventilenÄRfulltÖppenvid ett tryck somöverstigerÖppningstrycketmed max 5%。
最多10%VIDVätskor。
Vid KravPåLägretrychstegring Kontakta Armatec。

Nedblåsning.

Nedblåsning.

Nedblåsning.

Ånga/ luft / gourer: 最多10%VidÖppningtryckfr o m 3,0 bar
Max 0,3 BarVidÖppningStryckLägreÄn3,0酒吧
Vätskor: 最多20%VidÖppningtryckfr o m 3,0 bar
Max 0,6 BarVidÖppningStryckLägreeän3,0酒吧
Vid KravPåMindreNedblåsningKontaktaArmatec。

Tryck Och温度

4547/4548 4583/4584
ÖppningStryckMax。 温度。-85℃ ÖppningStryckMax。 温度。-270°C直到
DN. 酒吧 直到+ 450°C 酒吧 + 400°C
20. 40 -
25. 40 40
32. 40 40
40 40 40
50. 40 37.
65. 40 28.
80 40 25.
100. 40 26.
125. 25. 24.
150. 25. 10.
200. 25. -
FördelikaVentilmaterialenGällertryck- ochcemperaturgränserenvigtGällande常规。
Vid温度Över200°C Anges Detta,SÅATTLEVERANSSKER MEDVarmhållfastFjäder。
Kontakta ARMATEC VID Mevertomater Och TryckUtanförangivnaGräns​​er

mjuktätning.

FörVentilerMedMjuktätningGällerFöljandeocomer ochstingaturområden:
O形圈 Neopren(Cr)k -40°C直到+ 100°C,fört.exköldmedel
乙烯(EPDM)D -45°C至+ 150°C,FÖRT.EXHETVATTENOCHÅNGA
Viton(FPM)L-20°C直到+ 180°C,FörT.exOlja Och Luft

Övrigt.

尺寸赋予efter givnaförutsättningarÖversändesPåAggäran。
Uppge Fluid,Densitet(VidVätskor),Kapacitet / Effekt,Max Checiveatur OchÖppningStryck。
Med Bar Menas BarÖvertryck。
DettalikställsMed酒吧(Ö),Barg,Bar(E),Atöeller kg / cm2Om Inget Annat Anges。
Med NM3 / H Menas“Fri”Kapacitet Luft / Gas(n =正常)。
Dettalikställsmed m3./ h om inmet annat andian。

KapacitetsKoefdiodgeÅnga/gasαdd / g
0,7.

Kapacitetskoefdiodvätskorαdf
0,45

SE,SESEÄTESDIAMetermåttoch vikt.

LägstaÖppningStryckFörVentilMedVeckbälg:
dn20-80 = 3,0 bar
DN100 = 2,74巴
DN125 = 2,01条
DN150-200 = 0,2巴

konstruktionstryckförveckbälg

最大限度。Tryck Bar. Vid 20°C Vid 100°C Vid 200°C Vid 400°C
DN20. 30. 28. 24. 20.
DN25. 16. 15. 13. 11.
DN32-125 10. 9,3 8. 6,6
DN150 6. 5,6 4,8 4.
DN200. 5. 4,7. 4. 3,3

尺寸DN20 - 50

DN. 20. 25. 32. 40 50.
Säte. 18毫米 23毫米 29毫米 37毫米 46毫米
Pö.

酒吧

Ånga. 劳累架 瓦顿 Ånga. 劳累架 瓦顿 Ånga. 劳累架 瓦顿 Ånga. 劳累架 瓦顿 Ånga. 劳累架 瓦顿
3. 451. 580. 11778 737. 947. 19222年 1167. 1500 30556. 1900 2444. 49667 2944 3778 76778
4. 563. 728. 13556 919. 1178. 22111 1456. 1889年 35222 2378 3067. 57333 3667 4744. 88667
5. 674. 876. 15222 1100 1422. 24778 1744年 2267 39444. 2844 3700 64111 4400. 5711 99111
6. 784. 1024. 16667 1278. 1667. 27111 2033. 2656 43111 3311 4322 70222 5122 6689. 108556
7. 896. 1167. 18000. 1456. 1911年 29333 2322 3033. 46667 3778 4944 75889. 5844. 7656. 117778
8. 1006. 1311. 19222年 1633. 2156. 31333 2600 3422. 49778 4244 5578 81111. 6567 8622 125556.
9. 1111. 1467. 20333 1811 2389 33222 2889 3811 52889. 4711. 6200. 86000. 7278 9589 133333
10. 1222. 1611. 21444. 2000年 2633 35000. 3178 4189. 55667 5178 6833 90667 8000. 10556. 140000
12. 1440. 1911年 23556. 2356 3122 38444 3744 4967 61000. 6100. 8078 99333 9433 12444. 153333
14. 1656. 2200 25444 2711 3600. 41444. 4322 5733 65889. 7033 9333 107333. 10867 14333 165556.
16. 1878年 2500 27111 3078. 4089 44333 4889. 6500. 70444 7967 10589. 114444. 12222. 16333. 177778
18. 2100. 2800 28778 3433. 4567 47000 5456 7267 74778. 8889 11778 122222 13667 18222 187778
20. 2322 3089. 30333. 3789 5056. 49556 6033 8044. 78778 9822 13000. 127778 15111. 20222 197778年
22. 2544 3389. 31889 4156. 5544. 52000. 6611. 8811. 82667 10756 14333 134444. 16556. 22111 207778
24. 2767 3689. 33222 4522 6022 54333 7189 9578 86333 11667 15556 140000 18000. 24111 216667
26. 2989 3989 34556. 4878 6511. 56556. 7767. 10344 89889. 12556. 16778 146667 19444年 26000. 225556
28. 3211 4278 35889. 5244 6989 58667 8344. 11111. 93222 13556 18000. 152222 21000. 27889 234444
30. 3433. 4578 37222 5611 7478. 60667 8922 11889. 96444. 14444. 19333年 156667 22444. 29889. 243333
32. 3656. 4878 38444 5978 7956 62667 9511 12556. 99667 15444 20556 162222 23889. 31778 251111
34. - 5167. 39556 - 8444. 64667 - 13333 102778 - 21778 167778 - 33778 258889.
36. - 5467. 40778 - 8933 66444. - 14111. 105667 - 23111 172222 - 35667 265556
38. - 5767 41889. - 9411. 68333 - 14889. 108556 - 24333 176667 - 37667 273333
40 - 6056 42889 - 9900 70111 - 15667 111111. - 25556 181111. - 39556 280000
pö=Öppningstryck。
EngigtGällande常规EN ISO 4126-1 SKALL I TABELLEN ANGIVNAVärdenuldplicerasmedsäkerhetsfaktorn0,9。
MättadÅngaikg/ h。LUFT I NM3 / H(FRI LUFT)VID 0°C OCH ATM .TRYCK 1013 MBAR(A)。Vatten I KG / H Vid 20°C。
KapaciteternaGällerViden TryChSegring AV 10%AVÖppningStrycket。
kontakta armatecfördiminsionered av andra fluidider等

尺寸DN65-100

DN. 65. 80 100.
Säte. 60毫米 74毫米 92毫米
Pö.
酒吧 Ånga. 劳累架 瓦顿 Ånga. 劳累架 瓦顿 Ånga. 劳累架 瓦顿
2 3722. 4733. 106667. 5667 7211. 162222 8756. 11111. 251111
3. 5011 6433. 131111 7622 9789 198889. 11778 15111. 306667.
4. 6244. 8078 151111. 9511 12222. 228889. 14667 19000年 354444
5. 7489. 9733 168889. 11333. 14778 256667 17556 22778 396667
6. 8711. 11333. 184444 13222 17222 281111 20444. 26667 434444
7. 9944 13000. 200000年 15111. 19778年 303333. 23333 30556. 468889.
8. 11111. 14667 213333 16889. 22222 324444. 26222 34444 501111
9. 12333. 16222 226667 18778年 24778 344444. 29111 38333 532222
10. 13556 17889. 238889. 20667年 27333 362222 32000. 42222 561111.
12. 16000 21222 261111. 24333 32333 397778 37667 49889. 614444.
14. 18444年 24556. 282222 28111 37333 428889. 43444 57667 663333
16. 20889. 27778 301111. 31778 42333 458889 49222 65444 708889.
18. 23333 31111. 320000 35556 47333 486667 55000. 73222 752222
20. 25778 34333 337778 39222 52333 513333 60667 80889 793333.
22. 28222 37667 353333 43000. 57333 537778 66556. 88667 831111.
24. 30778 41000. 370000 46778 62333 562222 72333 96444. 868889.
26. 33222 44222 384444. 50556 67333 584444 78222 105556. 904444
28. 35667 47556 398889. 54333 72333 606667 84000. 113333. 937778.
30. 38222 50889 413333 58111. 77444. 627778 89889. 121111 971111.
32. 40667 54111 426667 61889. 82444. 648889. 95778 128889. 1003333
34. - 57444. 440000 - 88556 668889. - 136667 1034444.
36. - 61556. 452222 - 93667 687778 - - -
38. - 64889. 464444. - 98778 706667 - - -
40 - 68222 476667 - 103889. 725556 - - -
pö=Öppningstryck。
EngigtGällande常规EN ISO 4126-1 SKALL I TABELLEN ANGIVNAVärdenuldplicerasmedsäkerhetsfaktorn0,9。
MättadÅngaikg/ h。LUFT I NM3 / H(FRI LUFT)VID 0°C OCH ATM .TRYCK 1013 MBAR(A)。Vatten I KG / H Vid 20°C。
KapaciteternaGällerViden TryChsegring AV 10%AVÖppningStrycket,
kontakta armatecfördiminsionered av andra fluidider等

尺寸DN125 - 200

DN. 125. 150. 200.
Säte. 98毫米 125毫米 165毫米
Pö.
酒吧 Ånga. 劳累架 瓦顿 Ånga. 劳累架 瓦顿 Ånga. 劳累架 瓦顿
0,2 2756 3267. 105111. 4478 5311 171111. 7811. 9267 255555
0,5 4278 5244 148889. 6956 8533 242222 12111. 14778 403333
1 6211. 7811. 201111 10111. 12667 327778 17555. 22111 570000
2 9933 12556. 284444 16111. 20556 463333. 28111 35778 806667
3. 13333 17111 348889. 21667 27889 566667 37889. 48667 987778
4. 16667 21556 402222 27111 35000. 654444 47222 61111. 1144444
5. 19889年 25889 450000 32444. 42222 732222 56555. 73555. 1277778.
6. 23222 30333. 493333 37778 49333. 802222 65889. 86000. 1400000
7. 26444 34667 532222 43111 56444 865556 75222 98444. 1511111
8. 29778 39111 568889. 48444. 63667 925556. 84444 110889. 1611111
9. 33000. 43444 603333 53778 70778 982222 93667 123333 1711111
10. 36222 47889. 636667 59000. 77889. 1035556. 102889. 135555. 1800000
12. 42778 56667 696667 69667 92222 1133333. 121111 160000 1977778
14. 49333. 65444 753333. 80222 106556 1222222 138889. 185555. 2133333
16. 55889. 74222 804444. 90889 120000 1300000 157778 210000 2277778
18. 62333 83000. 853333 101556. 134444. 1377778 176667 238889. 2422222
20. 68889. 91778 900000 111111. 148889. 1455556 195555. 263333 2555555.
22. 75444. 100667 943333 123333 165556. 1533333. 214444 288889. 2677778
24. 82111 110889. 985556. 133333 180000 1600000 232222 314444 2788889.
pö=Öppningstryck。
EngigtGällande常规en iso 4126-1 skall i tabellen angivnavärden
乘法器MedSäkerhetsfaktorn0,9。
MättadÅngaikg/ h。LUFT I NM3 / H(FRI LUFT)VID 0°C OCH ATM .TRYCK 1013 MBAR(A)。
Vatten I KG / H Vid 20°C。
KapaciteternaGällerViden TryChsegring AV 10%AVÖppningStrycket,
kontakta armatecfördiminsionered av andra fluidider等

FÖRSTÖRREVENTINDIMENSINGEROCH /ELLERSTÖRREKAPACITETER,SE SEPTUP PRODUKTBLAD
4543 - 4580,DN 200-400,SOMocksåkanförsesmedveckbälg。

tillbehöroch varianter

Låsskruv(“Test Gag”)För阻滞Av Spindel。
Lyftbegränsning。
MjuktätningAV Kalrez(FFKM)CFÖR温度最大。250°C。
Ansi-flänsar。
FörVentilutanveckbälgse 4541-serien samt在4550。

安装

Anslutningar AT4547 / 4548 ArmaturflänsarBorrade恩格里
inlopp / utlopp. DN20-150:PN40 / 16
DN200:PN25 / 16
se bruksanvisning。SäkerhetsventilenmonterasLodrättMedFjäderkåpanRaktUppåt。

安装4583/4584.

ANSLUTNINGAR AT4583 / 4584 ArmaturflänsarBorrade恩格里
inlopp / utlopp. DN25-200:PN40 / 16
se bruksanvisning。SäkerhetsventilenmonterasLodrättMedFjäderkåpanRaktUppåt。

Underhålloch reservedelar.

se bruksanvisning。

汤姆

Märkning.

Fabrikat,At-Nummer,DN,PN,Ce-Märke,材料SAMT Pil VisaandeFlödesriktning。
Dessutom FinnsPåVentilhusetTüvsGodkännandeskyl,Med Tillverkarens Figur Nr。441。
ÖppningstrycketÄrinstansatpåutloppsflänsenochpåtüvstypgodkännandeskylt。

Beställningsnyckel.

MetalltätandeSäkerhetsventilMed MottryckskomenderandeVeckbälg
Exempel:4547-4-10,0-25
在4547年 -4 -10,0. -25
图。NR。 Utförande. Öppningstryck(酒吧) DN.
在4547 =stål -2 =gastätkåpa

在4583 = rostfritt syrafaststål -4 =gastättlättverk
-3 =ÖppetLättverk

Beställningsnyckel.

MjuktätandeSäkerhetsventilMedMottryckskompenserandeVeckbälg
Exempel:4548d4-10,0-25
在4545年 D. 4. -10,0. -25
图。NR。 O形圈 Utförande. Öppningstryck(酒吧) DN.
在4548 =stål d = epdm. 2 =gastätkåpa

在4584 = rostfritt syrafaststål l = viton. 4 =GastättLättverk
K = Neopren. 3 =ÖppetLättverk
n = nitril.

Reasterade Produkter.

NYA Artiklar.

ElektrisktManöverdon在3950(30-500纳米)

ElektrisktFlervarvsmanöverdonförkilslidsventiler,Skjutspjäll,kägelventilerellerdärflervarvsrörelse...

välj.

Kulventil在3500,3520

Kulventil Med Reducerat Tenomlopp AV RostfrittStål/ CPTFE MedSvetsändarAlt。inv。Gängorochfästfläns...

välj.

Kulventil在3712 Viridi

HögVentilhals,Fullt Genomlopp,PN 10,Presspex Kopplingar OchStålhandtag。Kulventil AvAvzinkningshärdig...

välj.

Säkerhetsventil在4698B

FriblåsandeSäkerhetsventil(Utan UtloppsansLutning)AVMässing。Mjuktätad(Viton)Kägla。InloppUtvändig...

välj.

昆斯克省

kunskapsguidetryckavsäkring.

en snabbuideförpombehövervägledningomavsäkringavtryckbärandeanordning。dufåranvisningarom vilken typ avsäkerhetsventilsombehövsförenvissic tyw av安装。likasårådom her男子skaberäknaerforderligkapacitetförnsäkerhetsventil。dessutom behandlasljuddämpare。

Ta RedaPåmer

verktyg.

Det Kan VaraSvårtattat veta vad manbehövertänkapå,våravaltabeller ochformulärhjälperpattväljarättutfötttutförandeoch尺寸。

hitta dittverktyg.

服务

vi tar hand om alla ventiler sombehöver服务,oavsett fabrikat eller Storlek。

läsmeromvårtserviceerbjudande

kontaktpersoner.

MIA SEPP.

Innesäljare.

031-89 01 86.
mia.sepp@armatec.se.se.

TorbjörnSellersjö.

Marknads-&Produktansvarig,ventiler和自动化

031-89 01 40.
torbjorn.sellersjo@armatec.se.se.se

MiaHöök.

Marknads-&Produktansvarig,ventiler和自动化

031-89 02 38.
mia.hook@armatec.se.se.

Marie-Louise EK

Innesäljare.

031-89 01 62.
marie-louise.ek@armatec.se.

Susanne Noring.

Innesäljare.

031-89 02 17.
susanne.noring@armatec.se.se.

mer omvårakoncept

通风机和自动化

ZhaAnläggningSkaGåAtt斯托拉Tillförlitligt,DAG UT OCH DAG。VI GER DIG EN现代安装SOMHÅllerUTIFROÅNMETIETYP,TRYCK,TEMPEDATUR,NERMER OCH LAGKRAV。

läsmer.