Hoppa TillInnehåll.

skjutspjällventer

skjutspjällventilerskjutspäll芬恩我olika材料ochutförandenförolika applikationer。DenAnvändsFOTASOMAVSTÄNGNINGVENTILER直至Media Med Fasta PartiklarMenävenförandraTytraattyperavvätskor。

Hur FungerarSkjutsjällsventerer?

skjutspällsventilenhareettspjällbladmed fasad kant somskär基因组mediet,ochdärförlämparsigväl到媒体medhögtferfileinnehålleller fasta partiklar,散到exempel pappermassa och avlopp。Ventilen Har Fullt Genomlopp VilketMedförLågtoch skaanvändasoc /关闭ventil。De Finns I Olika MaterigentFörolikapplikationer och kanmanövrerasmed antingen ratt,Pneumatiskt eller elektriskt don。

egenskaper.


•Skär基因组Mediat
•lågttryckfall.
•Kan Automatiseras Med Flervarsdon

produktkategorier

Välj过滤器

  • ventiltyp.

  • 媒体

  • Utförande.

  • 哈马特里

  • Tätningsmaterial.

  • anslutning.

VISAR 1 AV 1

SKJUTSPJÄLLVENTELELEN2200,2201,2202,2203,2205,2206

skjutspjällventilföravstängningav media medhögbiferhalteller fasta partiklar.med stigande eller ...

välj.