Hoppa TillInnehåll.
Leser.

Säkerhetsventil电话:4522、4523、4577、4578

Säkerhetsventilmed“正常”karaktäristik。Flänsadeanslutnicatar。AVStåleller rostfritt syrafaststål。Mjuk- ellerMetallisktTätandeKägla。DN15-150(Rostfritt DN15-100),PN16-40。Mottryckskompenserandeveckbälgav rostfritt syrafaststål。

Dimensionsomrade 15-150
PN. 16-40
Temperaturomrade -270到+ 450°C
材料 Stål,rostfritt syrafaststål

Varianter.

artikelnummer. Husmaterial DN. PN. Öppningstryck(Barg) 基准面 Bruttopris. antal.
在4522 斯托尔 15-150 40/16 3-40(16) Förfrågh. Förfrågh. 优惠
在4523 斯托尔 15-150 40/16 3-40(16) Förfrågh. Förfrågh. 优惠
在4577 Rostfritt syrafast“斯太尔 15-100 40/16 3-40 (22) Förfrågh. Förfrågh. 优惠
在4578 Rostfritt syrafast“斯太尔 15-100 40/16 3-40 (22) Förfrågh. Förfrågh. 优惠

produktinformation

Anvandningsomrade

Säkerhetsventilförtryckkärlochrörledningsystemförvätskor,Luft / Gener
och anga种族。Lämplig som säkerhetsventil även vid varierande mottryck。Försedd med mottryckskompenserande och tätande rostfri syrafast veckbälg。

ama-text.

psg.11säkerhetsventiler
Säkerhetsventilat4522,dn ...,säkerhetsventilavstål,MedVeckbälg。Öppningstryck...杠杆。

kvalitetssäkring.

典型的安得拉器官病。
Uppfyller KRAV Engigt ISO 4126。
INTYG ENGIGT EN 10204,典型2 och 3。
典型的AV Intyg Anges VidBeställning。

CE-Märkning.
Ventilen upppfyller kraven i AFS 2016:1 (direktivet för tryckbärande anordningar) samt 2014/68/EU(压力设备指令),enlight kategori IV, fluidgroup 1 och 2。

detaljförteckning

4522/4523 4577/4578

1

Ventilhus 1.0619 / SA 216 WCB 1.4408 / SA 351 CF8M
2 Säte. 1.4404/316 l 1.4404/316 l
3. Kägla. 1.4122 /härdatrostfrittstål 1.4404/316 l
4. 斯宾德尔 1.4404/316 l 1.4404/316 l
5. FJÄDER. 1.1200,1.8159,1.7102 /fjäderstål. 1.4310 / Rostfritt“斯太尔
6. Veckbalg 1.4571 / 316ti 1.4571 / 316ti
Hållareveckbälg(“spacer”) 1.4404/316 l 1.4404/316 l
7. 斯特塞克里亚 1.4104,1.0501,1.0570/Kromstål eller rostfritt stål 1.4404/316 l
Bussning styrskiva 1.4104 Tenifer /Kromstål -
8. Fjaderkapa 1.7040 / Segjarn Gr.60-40-18 1.4408,1.4404 /
Sa 351 cf8m, Sa 479 316l
9. fjädertallrik2 st. 1.0718 /“斯太尔 1.4404/316 l
10 Ställskruv. 1.4104 PTFE /KROMSTÅLPTFE 1.4404聚四氟乙烯/ 316 l聚四氟乙烯
11 kula. 1.3541 /härdatrostfrittstål 1.4401 / 316.
12 Kåpa. l13 1.0718/12 1.4404/316 l
13 mjuktätning. EPDM(D) EPDM(D)
13 mjuktätning. 氯丁橡胶(K) 氯丁橡胶(K)
13 mjuktätning. Viton®(L) Viton®(L)

måttoch vikt.

AT4522,4523
DN. 15 20. 25 32 40 50 65 80 One hundred. 125 150
Sätesdiameter. 12 18 18 18 23 29 37 46 60 74 92
A(4) 272. 250. 250. 255. 275. 300 390 445. 505. 625. 740.
B. 90 95 One hundred. 105 115 125 145 155 175 200. 225.
C 150 150 150 200. 200. 250. 250. 300 350 400 450.
Vikt 6,3 6,4. 6,4. 8、4 9,6 13 16 21,6 35,6 52,1. 78,4.
Mått i mm och vikt i kg(4)动词+名词

måttoch vikt.

在4577,4578
DN. 15 20. 25 32 40 50 65 80 One hundred.
Sätesdiameter. 12 18 18 18 23 29 37 46 60
A(4) 272. 250. 250. 255. 275. 300 390 445. 505.
B. 90 95 One hundred. 105 115 125 145 155 175
C 150 150 150 200. 200. 250. 250. 300 350
Vikt 6,3 6,4. 6,4. 8、4 9,6 13 16 21,6 35,6
Mått i mm och vikt i kg(4)动词+名词

Funktion Och Konstruktion.

direktverkandefjäderbelastadsäkerhetsventilmed普通Karaktäristikochveckbälg。

Den mottryckskompenserande veckbälgen eliminerar inverkan på säkerhetsventilen även vid varierande mottryck, up till ca 35% av öppningstrycket。Dessutom skyddar bälgen de rörliga delarna mot,腐蚀温度。

MedLättverkFörManuellPrunningEller MedGastätKåpa。

Om möjligt bör mjuktätande kägla användas då den har högre täthet och är lättare att renovera。

Tekniska数据

trychsegring.
SäkerhetsventilenÄrfulltÖppenvid eltct tryck somÖverstigerÖppningStrycketMed Max 10%。
FörÖppningStryckMindreÄn1,0巴勒尔Trycksegring,ÖppningStryck
+ 0, 1条。
Vid krav på lägre tryckstegring kontakta Armatec。

Nedblåsning.

Nedblåsning.

Nedblåsning.

Ånga/ luft / gourer: 最多10%VidÖppningtryckfr o m 3,0 bar
Max 0,3 BarVidÖppningStryckLägreÄn3,0酒吧
Vätskor: Max 20%VidÖppningstryckfr o m 3,0 bar
Max 0,6 BarVidÖppningStryckLägreeän3,0酒吧

Vid KravPåPingreNedblåsningKontaktaArmatec

Tryck Och温度

4522/4523 4577/4578
Öppnings- 温度。 Öppnings- 温度。
tryck max。 -85°C直到 tryck max。 -270°C直到
DN. 酒吧 + 450°C 酒吧 + 400°C
15 40 40
20. 40 40
25 40 40
32 40 40
40 40 40
50 40 40
65 40 26
80 35 25
One hundred. 30. 22
125 32 -
150 16 -
FördelikaVentilmaterialenGällertryck- ochcemperaturgränserenvigtGällande常规。
Vid温度över 200°C的范围,så att杠杆sker med varmhållfast fjäder。
Kontakta ARMATEC VID Mevertomater Och TryckUtanförangivnaGräns​​er

mjuktätning.

FörVertilerMedMuktätning在4523盎司距离4578奥克尔贝尔·费尔德(GöllerFöljande)聚合物
OCH MECHILDATUROMRON:
o形环 Neopren (CR) K -40°C至+100°C, för t.ex köldmedel
乙烯(EPDM)D -45°C至+ 150°C,FÖRT.EXHETVATTENOCHÅNGA
Viton(FPM)L-20°C直到+ 180°C,FörT.exOlja Och Luft

Övrigt.

量纲后给出förutsättningar översändes på begäran。
Uppge Fluid,Densitet(VidVätskor),Kapacitet / Effekt,Max Checiveatur OchÖppningStryck。
Med Bar Menas BarÖvertryck。DettalikställsMed酒吧(Ö),Barg,Bar(E),Atöeller kg / cm2Om Inget Annat Anges。
Med NM3 / H Menas“Fri”Kapacitet Luft / Gas(n =正常)。Dettalikställsmed m3./ h om inmet annat andian。

Kapacitetskoefficient ånga/gas αd D/G
DN15-20: 0, 29岁
DN25-150:0,38

Kapacitetskoefdiodvätskorαdf
DN15-20: 0, 19
DN25-150:0,25

Satesdiameter, semåttoch vikt.

Dimensionering DN15-50

DN. 15 * 20. 25 + 32. 40 50
Säte. 见面。12mm. 18毫米 18毫米 23毫米 29毫米

P.

酒吧 Ånga. 劳累架 瓦顿 Ånga. 劳累架 瓦顿 Ånga. 劳累架 瓦顿 Ånga. 劳累架 瓦顿 Ånga. 劳累架 瓦顿
0,2. - - - 1 1 1500 32 38 1967年 53 63 3211 84 99 5111
0,5 17 20. 940. 32 39 2111. 68 84 2789 111 137 4544 177 217. 7233.
1 35 41 1273. 72 90 2867. 106 133 3767 173 218. 6156. 277. 347 9789
2 63 76 1801 133 170 4056 178 227. 5333 290. 370 8711. 461. 588 13889.
3. 86 105 2206. 184 237. 4967 240. 309. 6533 392 504. 10667 624. 802. 17000.
4. 109 134 2547 233. 301. 5733 306. 396 7544 499. 646. 12333. 793 1026. 19556年
5. 130 161 2847. 279. 363 6411 366 476. 5100. 598 777. 13778 950. 1233. 21889.
6. 151 188 3119. 326 424. 7022 426. 556 9233 696. 908. 15111 1106. 1433 24000
7. 173 216. 3369 371 486. 7578 486. 637. 9978 793 1039. 16333. 1256. 1644 25889.
8. 194 243. 3602 417. 547. 8111. 546. 717. 10667 891. 1167. 17444. 1411 1856 27667
9. 215. 270. 3820 462. 609. 8600. 606. 798 11333. 989. 1300 18444年 1567. 2067年 29333
10 236. 298 4027 508. 670. 9067 666. 878. 11889 1087. 1433 19444年 1722年 2278 31000
12 279. 352 4412. 599 793 9922 784. 1039. 13111 1278. 1689 21333 2033. 2689. 33889
14 321 407. 4765 690 916. 10722 904. 1189. 14111. 1467. 1956年 23000. 2344 3111. 36667
16 363 461. 5094 781. 1039. 11444 1023. 1356. 15111 1667 2211 24667 2656 3522 39111
18 405. 516. 5403. 872. 1156. 12111. 1133. 1511. 16000 1856 2478 26111 2967 3944 41556.
20. 447. 570 5695 963 1278. 12778. 1256. 1678 16889 2056. 2744 27556 3278 4367 43778
22 490. 625. 5973 1056. 1400 13444. 1378 1833 17667 2256 3000. 28889 3589. 4778. 45889
24 532. 680. 6239 1144. 1522. 14000 1500 2000年 18444年 2444. 3267. 30111. 3900. 5200. 48000
26 574 734. 6494 1233. 1644 14667 1622 2156. 19222年 2644 3533 31444. 4211 5611 49889.
28 617. 789. 6739. 1322 1767年 15111 1744年 2322 20000 2844 3789 32556 4522 6033 51778
30. 660. 843. 6976 1422 1889 15667 1867 2478 20667年 3044. 4056 33667 4844. 6456 53556
32 - 898. 7204. 1511. 2011年 16222 1989年 2644 21333 3244. 4322 34778 5156 6867 55333
34 - 953. 7426. - 2133. 16667 - 2800 22000. - 4578 35889. - 7289. 57111
36 - 1007. 7641. - 2267 17222 - 2967 22667 - 4844. 36889. - 7700 58778
38 - 1062. 7851. - 2389 17667 - 3122 23222 - 5111 38000 - 8122. 60333
40 - 1116. 8055 - 2511 18111 - 3289. 23889 - 5367 38889 - 8544. 61889
p =Öppningstryck。
EngigtGällande常规EN ISO 4126-1 SKALL I TABELLEN ANGIVNAVärdenuldplicerasmedsäkerhetsfaktorn0,9。
MättadÅngaikg/ h。LUFT I NM3 / H(FRI LUFT)VID 0°C OCH ATM .TRYCK 1013 MBAR(A)。Vatten I KG / H Vid 20°C。
KapaciteternaGällerViden TryChsegring AV 10%AVÖppningStrycket,
kontakta armatecfördiminsionered av andra fluider。

Hösten2019ÄndradesKonstruktionenFördn15Varmed Kapaciteten Minskade。DettaFöratlBli
AnPassadFörigonisk扩展MedLågaKapacitetskrav。Ventilen FickdåIlläggsbeteckningen“A”。

Dimensionering dn65 - 150

DN. 65 80 One hundred. 125 150
Säte. 37mm. 46mm. 60毫米 74毫米 92mm.
Pö.
酒吧 Anga种族 劳累架 瓦顿 Anga种族 劳累架 瓦顿 Anga种族 劳累架 瓦顿 Anga种族 劳累架 瓦顿 Anga种族 劳累架 瓦顿
0,2 137 162 8322. 211. 250. 12889 359 426. 21889. 547. 647. 33333 844. 1001. 51444
0,5 288. 353 11778 446. 546. 18222 758. 929. 30889. 1144. 1411 47111 1778 2178 72778
1 450. 564 15889 694. 873. 24667 1178. 1478 41889 1789 2256 63778 2778 3489. 98556.
2 751. 957. 22556 1156. 1478 34778 1967年 2511 59222 3000. 3822 90111 4644. 5911 138889
3. 1016. 1300 27556 1567. 2011年 42667 2667 3422. 72556 4056 5211. 110333 6278 8067 171111
4. 1289. 1667 31889. 1989年 2578 49222 3389. 3422. 83778 5156 6667 127778 7978 10311 196667年
5. 1544. 2000年 35667 2389 3100 55111 4056 4389. 93667 6178 8033 142222 9556 12333. 220000
6. 1800 2344 39000 2778 3622 60333 4733. 5278 102667 7200. 9389 155556 11111. 14444 241111
7. 2044年 2689. 42111 3167. 4156. 65111 5400. 6178 110889 8211 10756 168889 12667 16556. 261111.
8. 2300 3022. 45111 3556. 4678 69667 6056 7067 118889. 9222 12111. 180000 14222 18667 278889.
9. 2556 3367 47778 3944 5200. 73889 6722 7967 125556. 10233. 13444. 191111. 15778 20778 295556
10 2811 3700. 50333 4344. 5733 77889. 7389 8856 132222 11222. 14778 201111 17333 22889 311111
12 3311 4389. 55222 5122 6778 85333 8711. 9744 145556 13222 17556 221111 20444. 27111 341111
14 4322 5067. 59667 5900 7833. 92111 10044 11444 156667 15222 20222 238889. 23556 31333 368889.
16 4822 5744 63778 6678 8878 98556. 11333. 13222 167778 17222 23000. 254444. 26667 35444. 394444.
18 5333 6422. 67556 7456. 9933 104444 12667 15111 177778 19222年 25667 270000 29889. 40222 417778
20. 5844. 7100 71222 8244 10989. 110111 14000 16889 187778 21333 28333 285556. - - -
22 6344. 7789 74778 9033 12000 115556 15333 18667 196667年 23333 31111. 298889. - - -
24 6856. 8467 78000. 9811. 13000. 121111 16667 20444. 205556. 25333 33778 312222 - - -
26 7367 9144 81222 10600. 14111. 125556. 18000. 22222 213333 - - - - - -
38 7889. 9822 84333 11333. 15111 130000 19333年 24000 222222 - - - - - -
30. 8400 10500. 87222 12111. 16222 134444. 20667年 25778 230000 - - - - - -
32 - 11111. 90111 12889 17222 138889 22000. 29333 236667 - - - - - -
34 - 11778 92889. - 18333 143333 - 31667 244444 - - - - - -
36 - - - - 19667年 147778 - 33444 251111 - - - - - -
38 - - - - 20667年 152222 - - - - - - - - -
40 - - - - 21778 155556 - - - - - - - - -
pö=Öppningstryck。
恩格兰德·德尔德·德兰·伦代·恩·ISO 4126-1 SKALL I Tabellen AngivnaVärdenulderasMedSäkerhetsfaktorn0,9。
MättadÅngaikg/ h。LUFT I NM3 / H(FRI LUFT)VID 0°C OCH ATM .TRYCK 1013 MBAR(A)。Vatten I KG / H Vid 20°C。
KapaciteternaGällerViden TryChsegring AV 10%AVÖppningStrycket,
kontakta armatecfördiminsionered av andra fluider。

tillbehöroch varianter

“test-gag”för阻滞av主轴。
Lyftbegransning
Mjuktätningkalrez(ffkm)cförucietaturområde-0- + 250°C。
Ångmantlatutförande。
ANSI-flansar
segjärns-ellergrajärnsutförande

安装

anslutnicyar. Armaturflansar borrade enligt
4522/4523 4577/4578
Inlopp SS 335 - pn 40 SS 335 - pn 40
Utlopp SS 335 - pn 40 SS 335 - pn 40
sebruksanvisning.säkerhetsventilenmonteraslodrättmedfjäderkåpanraktuppåt。
Den RostfriaVeckälgenHaranAnslutningFöratMonteradräneringoch“skvaller-Rör”,
förindikation omveckbälgenhavererat。monterad skyddsproppavlägsnasochersätts
PÅPLETSMEDLÄMPLIG安德宁。

Underhålloch reservedelar.

Se bruksanvisning。

Märkning.

Fabrikat,At-Nummer,DN,PN,Ce-Märke,材料SAMT Pil VisaandeFlödesriktning。
Dessutom finns på ventilhuset TÜVs godkännandeskylt, med tillverkarenns figur nr 433。
ÖppningstrycketÄrinstansatpåutloppsflänsenochpåtüvstypgodkännandeskylt。

Bestallningsnyckel

MetalltätandeSäkerhetsventilMed RostfriVeckbälg
0-25 Exempel: 4522-4-5
在4522 -4 -5,0. -25
Fig. nr。 Utforande Öppningstryck(酒吧) DN.
在4522(DN15:在4522A)=stål -2 =gastätkåpa

AT 4577 (DN15: AT 4577A)=rostfritt syrafast stål -4 =gastättlättverk

Bestallningsnyckel在4523

Mjuktätande säkerhetsventil med rostfri veckbälg
Exempel:4523d4-5,0-25
在4523 D. 4. -5,0. -25
Fig. nr。 o形环 Utforande Öppningstryck(酒吧) DN.
在4523(DN15:4523A)=Stål d = epdm. 2 = gastat kapa

AT 4578 (DN15: AT 4578A)=rostfritt syrafast stål L =氟橡胶 4 =GastättLättverk
K = Neopren
c =卡雷斯

konstruktionsändring.


Hösten2019ÄndradesKonstruktionenFördn15Varmed Kapaciteten Minskade。DettaFöratrall anpassadförigonisks扩张medlågakapacitetskrav。Ventilen FickdåIlläggsbeteckningen“A”。förkapacitetsuppggifterse diminsioneringstabellen。

Relaterade produkter

那artiklar

ElektrisktManöverdon在3950(30-500纳米)

ElektrisktFlervarvsmanöverdonförkilslidsventiler,Skjutspjäll,kägelventilerellerdärflervarvsrörelse...

välj.

库文提尔3500美元,3520美元

Kulventil Med Reducerat Tenomlopp AV RostfrittStål/ CPTFE MedSvetsändaralt。inv。Gängorochfästfläns...

välj.

Kulventil在3712 Viridi

HögVentilhals,Fullt Genomlopp,PN 10,Presspex Kopplingar OchStålhandtag。Kulventil AvAvzinkningshärdig...

välj.

Säkerhetsventil在4698B

Friblåsande säkerhetsventil (utan utlop sanslutning) av mässing。Mjuktatad kagla(氟橡胶)。Inlopp utvandig……

välj.

昆斯卡普

kunskapsguidetryckavsäkring.

En snabbguide för dig som behöver vägledning om avsäkring av tryckbärande anorning。Du får anvisningar om vilken av säkerhetsventil som behövs för en visp av安装。Likaså råd om hur man ska beräkna erforderlig kapacitet för en säkerhetsventil。Dessutom behandlas ljuddampare。

Ta RedaPåmer

verktyg.

Det Kan VaraSvårtattat veta vad manbehövertänkapå,våravaltabeller ochformulärhjälperpattväljarättutfötttutförandeoch尺寸。

Hitta ditt verktyg

服务

vi tar hand om alla ventiler sombehöver服务,oavsett fabrikat eller Storlek。

läsmeromvårtserviceerbjudande

Kontaktpersoner

米娅然而

Innesaljare

031-89 01 86.
mia.sepp@armatec.se.se.

TorbjörnSellersjö.

Ventiler & Automation

031 - 89年01 40
torbjorn.sellersjo@armatec.se

米娅钩

Ventiler & Automation

031-89 02 38.
mia.hook@armatec.se.se.

Marie-Louise EK

Innesaljare

031-89 01 62.
marie-louise.ek@armatec.se.

Susanne Noring.

Innesaljare

031-89 02 17.
susanne.noring@armatec.se.se.

mer omvårakoncept

泛汰尔&自动化

En bra anläggning ska gå att styra tillförlitligt, dag ut och dag in。我们可以在håller utifrån medietyp, tryck, temperatur, normer och lagkrav上安装现代设备。

läsmer.