Hoppa直到innehall

颗粒vinner标志även lokalt

Ett av våra mer lokala projekt är det vi har gjort för stenugssund Energi och Miljö。När den befintliga varmvattenpannan skulle bygas om var det vi som stod för den nya förbränningsutrusningen för球。

Leveransen赋av pelletsbrännare av typen " undermatad stoker ", styrskåp, projecttering och ombyggnad av en befintlig panncentral samt driftsättning av den samma。潘南,我所有的罪过都是虚假的på 600千瓦och styrskåp står uppställd vid skolan i Stora Höga。Att bygga om en panna är inte det lättaste och vi tackar för grannsamverkan och det visade förtroendet för denna gång och tackar vår serviceorganisation som sammans har medverkat till Att vi rott他们的项目。

托马斯·卡尔森

工程tledare, Teknikrum和能源系统

031 - 89年01 83
thomas.carlson@armatec.se

这张Arvidsson

工程tledare, Teknikrum和能源系统

031 - 89年01 82
mattias.arvidsson@armatec.se