Hoppa TillInnehåll.

NyopereratVärmesystempåmölndalssjukhus

NärdvardagsFörvästfastigheteratt Byta UTExpansionskärlenPåMölndalsSjukhusFörHuvuddistributionenvärmeoch varmvatten ville de samtidigtförbättradriftsäkerheten。代客FöllPåntekniskLösningFrånArmatec Med Samverkande Kompressorer och Fler Men Betydligt MindreKärlänTigigare。

SpännandeTeknik.

UtanVärmeoch varcvattengårdet inte att bedririva kvalificeradsjukvård。OchVårdavdelningarochVäntrumGårinteatthända的MorecterMåsteStällas。Närdvardagsatttauttvåappanionskärlpåmölndalssjukhus valdedärförvästfastighettettänkaEttStegLängreFöngreFörbättraFiftsäkerheten。

“utgångslägetvarenvärmeanläggningmvå扩展kärlom5 000升Vardera”,BerättarolleGustafsson,VVS-KonsultPååfoMOFTIGTBLEV Inkplad I Projektet。“Det Fanns Inga Ritningar attutgåficrån,såvifickGöraenberäkningÖvernotttsymentflödeochnödvändigvolymför扩张。VI Landade I Insikten Att Det Gick AttVäljaFyraKärlOM1 000升Vardera - AlltsåknapptHälftenVendigigare扩展volymen。“

DeNyaKärlen驱动每位Par的AV En Kompressor。乌斯勒恩·克莫斯戈尔GåSönderKanden andra KompressornTaÖver·德伦。DetGöratRatalltidgåratfåfraframvärmeoch varmvatten直到hela sjukhuset。男人var hittar男人kompressorerför扩展kärlsom kan samverka vid behov吗?

“Jagfrågadeulfmagnussonpåarmatecomedkundehadenågonlösningmed kompressorer som samverkar”fortsätterolle。“ULFLätTveksam,Men Ringde Tillbaka Efter Ett Tag och v v v v v v v v v v ochlågor。Deras NyaLeverantörFöraightionskärl,Tyska Reflex,哈德·恩斯丹Lösning。“

尼龙·弗拉特萨特

Projektet DrogIgångvåren2018 och在sommaren driftsattes de nya扩展kärlenoch kompressorerna。ÖverkopplingenFrånBefintliga至NyaKärlHarskett stegvisförstreatinteäventyraförsörjningenavvärmeochvarmvattenpåsjukhuset。

“Samtliga Inblandade i Projektet Har Gjort SittYtterstaFörat德国Systemet Ska KommaIgångSmidigt Och Vara Enkelt AttAnvända”,SägerPer-ÅkeKihlberg,InstallatörPåvvs-teknik / Bravida。“Såhärlångtharlttgått胸罩。Jag har tittat直到systemetmedjämnamellanrum och det har presterat som det ska。Det Ska Bli Entressant AttFöljautvecklingenivinternärvärmenivånÖkari systemet ochfårmervattenatexpandera。“

男士ProjektetÄRLINE荡妇I OCH MED ATTDriftsättntneärKlar。YtterligareenÅtgärdVäntarFörnuSäkrareFörsörjningAvVärmeoch varmvattenpåmölndalssjukhus。

Indelning I Sektioner.

Västfastigheterhar i samband med bytet av扩展奥尔兰valtatseÖverlelavärme-och varmvattensystemet。在Systemet的坦克ÄRatt德拉我倒了塞克蒂河。Genom AttGåfrånEtt中央系统直到Flera Mindre System Minskar危险危险ytterligareFörMfattandeFriftopp。ävevägandeSkäl到AttVäljaNenLösningMedMedRaMindreSkäl。DetgöretMöjligtattvistttautemörlightantandandensten“Detäralltid litenultöstnärmalföreslårnnngsharvösttpånngsvägen”,Sägerulfmagnsoms,TekniskSäljarePåAmaTEC。“男人DetMåsteMymögaMormöjlighetenattkunnaÖkadriftsäkerhetenförförsörjningenavvärmeoch varmvattenpåmölndalssjukhus。Som HelhetÄretHärEttLyckatProjekt - Inte Minst Tack VaRe Ett Fint SamarbeteDäralla不平衡HarDragitÅtsammahåll。“

TryCkhållning&扩展

ETT BRASystemFörrationCckhållningFördelarVärmenoch Kylan Optimalt。Det KanskeLåterSjälvklart,Menären konstatfå直到。Vi Kan Den KonstenHelaVägenFrånTeori至Praktik。

läsmeromtryckhållning

Expansionskärl在8300.

扩展kärl反身沉默紧凑med aktivtryckhållningförmjukoch stavil driftivärme-...

välj.

Expansionskärl在8300k,8300e

Expansionskärlreflexomat med aktivtryckhållningförmjukoch stavil driftivärme-och kylsystem ...

välj.