Hoppa直到innehall

Behandling av personuppgifter

1.Syfte

Vi värnar om din integritet。Du ska kunna känna dig trygg när Du anförtror oss dina personuppgifter。Vi följer gällande dataskyddslagstiftning samt interna regler för den praktiska hanteringen。

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter。

2.Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter endast för särskilda och uttrycklight angivna ändamål, och Vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga upgifterna。

Vi kan behöva dina personuppgifter för att uppylla avtal eller lagar samt för att utföra kund- och marknadsanalyser。Vi kan också behöva dina personuppgifter för att ge dig bra service示例vad gäller marknadsföring, uppföljning och information。

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring。När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det。

3.Riktlinjer

3.1.Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar personupppgifter endast när Vi harlaglig地面。Här följer expel på personuppgifter vi behandlar:

 • Namn
 • 地址
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • 您可以在självmant och frivilligt uppger注册
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

3.2.Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

I de fall så krävs eller annars är lämpligt inhämtas ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter。Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke。Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya,在förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skydighter enligt avtal eller lag之下。När vi ingår ett avtal samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • 你好,我是你的朋友
 • upppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • upppgifter som vi får från offentliga注册
 • upppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • upppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller神学院学生
 • upper gifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • upppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar

3.3.直到挖到为止?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och du kan ta tillvara dessa。Du kommer också att bli informerad om ur Du kan kontakta oss om Du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter。Om du har frågor Om vilka personuppgifter vi lagrar, Om du vill att vi updaterar eller raderar upgifter eller Om du har andra frågor som rör vår hantering av personuppgifter så kontakta oss påinfo@armatec.se

3.4.Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt。Utgångspunkten är att endast personal inom vår organisation som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem。

Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som upgifterna samlades in för。

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet。

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen i denna policy。

3.5.När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter直到tredje部分,您可以访问samtyckt,直到det eller om inte är nödvändigt för att uppylla våra förpliktelser enight avtal eller滞后。I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt。

4.Ansvar

Armatec AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara。