Hoppa直到innehall

Leveransbestammelser och forsaljningsvillkor

Armatec tillämpar allmänna leveransbestämmelser enlight AA VVS 09, NL 17 samt ALOS 05 beroende på branch。Vid försäljning av service beten tillämpas TP L 01。地中海tillagg avFörsäljnings- och leveransvillkor在1/20。(PDF-dokument 22 kB)

AA VVS 09 (pdf -文件,35kb)är allmänna leveransbestämmelser avseende VVS och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige。
Bestämmelserna är utarbetade och tillhandahålls av VVS- fabrikanternas Råd, Svenska Rörgrossistföreningen VVS och VVS Företagen。
Bestämmelserna är avsedda att användas vid handel mellan medlemmar i de tre organisationerwho i olika leader dem emellan。

NL 17 leveransbestämmelserna har utarbetats av Teknikföretagen。

alos05 (pdf -文件,62kb)är allmänna bestämmelser för leverans av varor (utan montage)直到冒犯sektor。Bestämmelserna har utarbetats av Sveriges kommuner och Landsting i samråd med Försvarsmakten, Statskontoret, Svensk Handel, Maskinleverantörerna, Teknikföretagen, Sjukvårdens leverantörsförening och Sveriges Offentliga Inköpare。

TP L 01 är bEstämmelser för tillhandahållande av teknisk personal I löpande räkning。