Hoppa TillInnehåll.

Ingen Kyla attTjuraÖveriitjulaföretagspark

AttBiobränsleÄRFramtidenRåderdivetGrovivelOm,Det Har Eskilstuna Energi OchMiljöHajat。NäretSculleStällasUPP en Panna VidTjulaFöretagsparktog dehjälpav armatecdåväldandigareharenväldigt上帝关系。

Projektet Resulterade i en Kompetett Transportabel Panncentral Som Eldas Med Biolja。Leveransen Bestod AV Projektering AV EN Prefabricerad Panncentral Med en Hetvattenpanna Osby Parca GTP,OljebränareCurboflame,Skorsten Och Oljecistern Med en VolymPå100m3samtdriftsättting。Dennabjässe直到PanncentralärLokalproduceradutöveratt den drivs AvBiobränsle - vi harnämligenbyggtden hemmaigöteborg。

Mattias Arvidsson.

Projektledare,Teknikrum&Energisystem

031-89 01 82
mattias.arvidsson@armatec.se.SE.

托马斯卡尔森

Projektledare,Teknikrum&Energisystem

031-89 01 83
Thomas.carlson@armatec.se.se.