Hoppa TillInnehåll.

Ineos - Plastigt Samarbete Som Vinner Ilängden

Vad Vore Livet UtanMångsidiga,Lättanvändaoch slitstarka plastprodukter?Litetråkigareochkrångligarekanske。Armatec HarEttLångtoch givande samarbete medKemiföretagetIneosSom Tillverkar PVC(Polyvinylklorid),Det Plastmaterial Som Har FlestAnvändningsområden。

Stenungsund iBohuslänÄren av兰德斯viktigasteorternärdetkommer直到kemisk Industri。Det BerorFrämstPåStadensKustnäraLägeOMGöretLättFörtstraTuckFartygAtta och Lasta ich Lasta i Direkt Anslutning Till DeTillverkandeFöretagen。IneosÄRVärldensTredjeStörstaKemiföretag,Med 15 500AnställdaPåflerÄn70ProduktionsenheterÖverHelaVärlden。Ineos ChlorvinylsUtgörEtTafrärsområdeInom Koncernen OchÄRen Betydande Klorproducent Och全球Ledare Inom Klorderivat SamtEuropasStörstaPVC-生产OCH en BetydandeAktörInom Vinylklorid Mumoromer(VCM)。Ineos chorvinylsAnläggningistenungsundbörjadesin Verksamhet 1967 OchIngår轿车1 Februari 2008 I Ineos。

PVC Sparar Oljeresorser.

Produktionen溜冰者我tre steg。FörstTillverkas Klor Och Lut AV Koksalt Och Elenergi,Däreftervinylklorid AV Klor Och Eten Och Slutligen PVC。Tillerknningen AV PVC OCH LUT SKER MED VANLIGT KOKSALT OCH ETEN SOM KommerFrånolja。Koksaltet(Natriumklorid)Finns INästanHogänsadeMängder我养了Och Berggrunden。Vid Tillverkning AV PVCAnvändsendast 43 Procent Eten,RestenÄR盐。Det Betyder att PVC Sparar OljeresurserJämförtMed和Rra Plaster Som Enbart Tillverkas Med Eten。

Säkerhetsventileroch pumpar.

Armatec Levererarsäkerhetsventilerav Flera Olika分拣机直到Ineos加工器。Bechoven Varierar BeroendePåVilken液体Som SkaAvsäkras,Hur Stor Kapacitet SomKrävs,温度盎司Tryck Med Mera。IneosBehöveralltfrånsmåsäkerhetsventilerav rostfrittstål直到StoraHöglyftande通风机I Olika Material。Dessutom Levererade ArmatecVätskeringskompressererfrånsihinärineosuppdateradesin pumpparkförvcm-fabriken。Lars Andersson,TekniskInköparePåIneos,Har Jobbat Med Armatec IMångaÅr。- JagköperFrämst在Säkerhetsventiler的SomBehövsPåMångaStällenIPREPIONEN。Jagharävenbörjatköpaumparnunärarmatec代表sihipådodiskamarknaden。Senast Blevdetvåsåkalladeavblåsningspumparsom fyller en Viktig Funktion Vid Polymiseringen Av Vinylkloriden。VI Polymiserarcirka 90 Procent Av Vinylkloriden,RestenÅterförs直到Lagringstankar MedHjälpavavblåsningspumparrrånsihi。Lars Ser FRAM MOTETTUTÖKATSamarbete Med Armatec。 – Att Armatec levererar högklassiga ventiler är en gammal sanning. Nu när de även erbjuder pumpar och service på dessa lär vi få ännu mer kontakt i framtiden.

SpännandeFramtidsbranschFörungaTalanger

FörungaTalangerFramtidenFördenKemiskaIndustin Ser Ljus UT Och En ViktigutmaningFörineosÄRatt洛杉矶直到Sig Unga Talanger Som Vill Vara Med Och Utveckla Verksamheten。Tillsammans Med Stenungsund Kommun OchNågra和Rraföretagranmandärförstart Upp Molekylverkstan科学。MåletMeddenna VerksamhetÄrttttssssshapaförutsättningarförtnhållbarframtid genom at timulid to ofÖkadkunskap inom naturvetenskap och teknik。我verkstadengårettatundersökaolika naturvetenskapligaomrunådenoch实验i i eltkemilabb。坦克ÄRattväckanyfikenhet ochförklarafenomen hos kemiska reaktioner,produkter och lessionomsomanvändsivardagen och som har sitt ursprungfrånplast-ochkemiföretag

Detta Levererade Armatec.

Säkerhetsventiler:4546,在4575 m fl下
Pumpar:TVÅSIHILPHX 60527