Hoppa TillInnehåll.

Komplicerad Takavvatting AV Emporia IMalmö

Ända轿车Öresundsbron艾维茨år 2000 har Malmö varit i ständig utveckling。i stadsdelen Hyllie pågår den största utbyggnaden och i oktober öppnar Emporia, Skandinaviens största购物中心。Den mäktiga byggnaden har en park på taket vilket ställer speciella krav på takavvattningssystemet。我去开了一家医院。

I stadsdelen Hyllie ligger Malmös största utbyggnadsområde。Här芬兰人Point Hyllie, ett storslaget byggnadsprojjektet som består av butiker, restauranger och kontor samt bostadsrättslägenheter。Hyllie站,som är det sista stoppet innan Öresundsbron, öppnades i samband med invigningen av Citytunneln。Malmö Arena är en toppmodern anläggning för sport och andra evenemang。Och näst i tur står alltså shoppingcentre Emporia。Emporia, som betyder handelsplatser på latin, blr Skandinaviens främsta shoppingcenter med en internationell atmosfär, ett
kompetettutbud av butiker och enhögservicenivå。

Emporia kommer att få fyra våningar, en takterass med utsikt över Öresundsbron, en huvudentré med dubbelkrökta glasytor, fem olika torg, parkingshus och parkingsplatser i direkt anslutning samt en grön park på taket för rereation och annorlunda upplevelser。På en yta av 93 000 kvm kommer det att erbjudas shopping, mat, culture och nöjen i över 200 butiker, restauranger och caféer i tre plan och en unik takpark。总计3000 anställda att ta emot cirka 25 000 besökare varje dag。

Besökarna ska få en känsla av att flanera i en stadspark för att kunna varva ner från den värsta shoppingressen

公园pa taket

Att Shoppa Kan Vara resorgigt ochtålamodskrävande。UppePåTaketKommer et att in Finnas en ParkDärGästernaKanVarvaner I EnSkönMiljö。我Parken Finns Sju Kullar,GräsmattorFörlek och Vila,Prydnadsgräsoch Blommande Perenner Samt PlanteratorMedVäxterSom Kattfot,Blåklocka,Krokus och Vildtulpan。TakparkenÄren viktig del av den estetiska upplevelsen Men denharävennradolarika praktiska egenskaper。DetCrönaTaketTar UPP Och BinderFöroreneningarVilfartBidrar直到EnBättreMiljöihiHylie。Andrafördelarärattämparboller,fördröjerdagvatten och minskarpåsåsättbehovet av dagvattensystem。Dessutom isolerar taket bra och minskardärförenergibehovet。

Intressant takavvattningsprojekt

TakparkenStälldeScaliellaKRAVPåakavvattningen。克莱斯方式och ulf
Munther på Armatec hade många givande diskussioner med konsulten Martin Åvall från ÅF Infrastruktur AB. Det handlade främst om vilka krav som skulle ställas på dimensioneringen av takavvattningssystem och bräddavlopp。在我们的城市里,我们可以看到更强烈的变化

- Desto mer注册到följd av klimatförändringarna, ju högre krav på dimensionering av takavvattningssystem och bräddavlopp我们可以在är svensk使用医用0,013升/秒kvadratmeter lägst i hela Europa。蒂斯克兰公司法兰克福哈尔300升/秒/公顷,分别500升/秒/公顷。På grund av konstant ökad nederbörd vill vi därför höja värdet till minst 180 l/s/ha。我dag finns tyvärr inga klara regler på hur bräddavloppen ska utformas。Det är vanligt att montera ett 50 mm rör genom taksargen 50 mm ovan
Ränndalen。Men eTtsådantRörhrhnycketliten Kapacitet。Därförrekommenderar vi att Man iVarjeÄndePåRänndalen蒙特拉州UV-Brunn Med en 60 mmHögFörhöjningsring。VATTNET LEDSINVÄNDIGTNER直到1米ovan GOLV DAR MAN LTERDENGÅIGENOMVÄGENOCHMYNNAFRIDT。Brunnen KandåAvvattnalika mycket vatten som det Ordinarie Systemet。ensådanlösningÄrtkeknisktÖverlägset和德拉德·奥克拉德·德拉德·博德·普罗特·米德斯·克拉普·塔拉德·德克拉普·费尔斯··塞纳斯·塞纳斯

马丁Åvall ger sin syn på saken。

- Jag var inedd att gå lika långt som Armatec ville i det här fallet。我们将在普拉特·塔克,塔克公园där斯托特·安塔尔människor斯卡远景。Ett sådant tak byggs för helt andra laster än normalt。Och inte minst viktigt - gräset, kullarna Och växtligheten kommer att geen avsevärd fördröjning jämfört med traditional tak där vattnet rinner undan snabb takt。Därför kompromissade vi och beslutade oss för att gå på ett värde av 150 l/s/ha, avslutar Martin。

Ärdunyfikenpåhurvilöstedetnya takavvattningsystemet to toemporiaköpcentrum?såhärgjorde vi:

EmporiaBeståravtre huskroppar och viställdesinförntnradkekniskautmaningar。Närprojektet startade var Inte拍摄Färdigprojekterade,varförsamlingsledningar och stammar fick placerasutan denna vetskap。Allt TakvattenFrånHelaprojektet鞋带雪茄Ledas直到enmmörntrén。Nivåskillnadenmellan golv och damm var InteMerän1.5米。VATTNET鞋带LEDAS SOM MEST 200米,GOLV下的VARAV 175米。DetUteslötiiPraktikenMöjlighetenAttAnvändaEttKonventionelltAvvattningssystem SomKräverFall。

Handelsdelen på 27000 kvadratmeter har ett tak med kullar, sedumväxter, gångbanor, lanterniner och fläktrum。Tanken är att besökarna ska få en känsla av att flanera i en stadspark för att kunna varva ner från den värsta shoppingressen。问题var att veta hur vattnet fördelar sig över taket。Det löste vi genom att bygga upp ett rutnät av rännor där真主安拉brunnarna har förbindelse med varandra。把bräddavloppssystem头骨放在一个普通的系统里。

我发现里面有400升/秒的颅骨。Det blev möjligt med hjälp av 10 UV bräddavloppsbrunnar med en kapacitet på 40 l/s。Vattnet fiick领导我们直到marknivå då det inte var möjligt att göra öppningar i fasaden。Kontoret på 4 000 kvadratmeter har tak som korsades av balkar på många ställen, vilket medförde flera små ytor på 10-20 kvadratmeter。

DETÄRFörMåytorFöratFergeraIETETTUV系统。冒险芬兰斯特斯特鲁伦纳斯·苏格兰州Suger Luft och“Punkterar”UV-Systemet。DET问题LösteVI基因组Att Avvattna Taket Med Konventionella Takbrunnar。Dessa Leddes ner envåningshöjddärvi轿车维度om det till intetflueflödessystem。vi gjorde envattenståndsberäkningochdärefterleddes vattnet 200 m utan fall to encatmförntrén。我帕克林斯HUSET SWULLE 10 000 KVM AVVATTNA。危险För沙子Och Frysning Gjorde AttVIÄvenHärFörförsågTaketMed Konventionella Brunnar。Dessutom Gjorde vi ytterligare enVattenståndsberäkning。Det Hade Inte VaritPraktisktMöjligtattatlösaavvattningenpåsettkonventionelltsätttåvattnet鞋带Ledas 175米到达梅曼。