Hoppa TillInnehåll.
在8321C.

Expansionskärl在8321C.

Förtryckt扩展kärlmedgummibälg。UtgåendePropukt。ersättsav 8321e。

尺寸område. 8 - 1400升
PN. 10.
温度råde 0ºC直到70ºC
材料 斯托尔

UtgångenPropukt.

DennaProduktÄrutgången

produktinformation

Användningsområde.

Ska下漂移TA手AM Fluidensvormförändring,SOM UppKommer Genom Mevertomaturvarieden,IEttVärme-Och kylystem。ExpannionskärletÄrutrustatmed en avskiljandegummibälg。GummibälgenKlararen Konstant Belasting AVVätskaMeduceaturFrån0ºC至+70ºC。VidTillfälligBellastingKlararBälgenVätskaMeductaturFrån-10ºC至+100ºC。

ama-text.

PLC.41 SLUTNAAsighionskärlMedSkilda RumFörvätskaoch gas
Förtrycktexpansionskärlat 8321c .... med volym ....升Med avskiljandegummibälg。Förtryck:.....酒吧。

kvalitetssäkring.

Samtliga Storlekar Uppfyller Kraven Engigt AFS 2016:1SamtÄRCE-Märkta。

detaljförteckning

1 tryckkärl. Stål1.0335.
2 Gummibälg. epdm.
3. Påfyllningsventil,Luft. Med Skyddshuv.
4. 本(Från35升) Stål1.0038.

detaljförteckning

KärlMedvoly 8-20升勒内斯特州BenFörventilsatsMontage。StörreKärllevererasmedbenförgolvmontageoch anslutningnedåt。SamtligaKärlÄRELEKtrostatisktLackerade IGrönKulör,Ral 6021。

måttoch vikt.

8. 15. 20. 35. 50. 80 100.

150.

一种 200. 270. 270. 360. 360. 450. 450.

485.

B. 350. 320. 425. 615. 750. 750. 850.

1155.

C G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1.

G1.

D. 320. 290. 395. 485. 600 620. 755.

1025.

vikt. 2,5 4,0. 4,5 10.10 12.12. 16,0. 18,0.

38,0.

måttoch vikt.

200. 300 500. 700 900 1000 1400.
一种 485. 485. 600 700 800 800 1000
B. 1400. 1965年 2065年 2215. 2155. 2344 2320.
C G1. G1. G1. G1. G1. G1. G2.
D. 1270. 1835年 1935年 1975年 1995年 2255 1960年
vikt. 49. 60. 90. 158. 224. 294. 387.

Funktion Och Konstruktion.

ExpansionskärlavFörtryckstypMedGummibälgSomAvskiljer FluidenFrånKomprimeradeLuften。Funnen Har Ingen KontaktMedKärletsStålvägg,Utan Finns Inne IBälgen。Detta Medverkar Till Att AttSkyddaKärletFrånKorrosionOchDärmedLängreLivslängd。DenpskattadeLivslängdenBeräknas直到15-20År。FörKylsystem,DärköldbärarenFlangnäranMedGlykoler,Alkohol Eller Salter,SkallExpansionskärletVaraAvBälgtyp,FörataTattaTMakimalt SkyddaFrånKontaktMedKärletStålvägg。


FörtrycketBör,Envigt SS-EN 12828,Motsvara SystemetsStatiskaHöjd+0,3 Bar,FöratalltidsäkerställaEttÖvertryckiSymeryetsHögstadel。VidPåfylningoch uppstart skall folltrycketfålov attiga Upp Till Ett Tryck SomMotsvararKärletSförtryck+0,3酒吧,Föratenvissmängd液Skall kunna Komma In IKärletRedanFrån的开始。

Med Stigande Mecultiumatur Sker en Trycksegring P.G.A FluidensVolymökningochdetÖkandevormmlödettrömmar在ikärletochpressarutbälgen。NärMeculaturenSjunker Sker enTryChsänkningNärFunerensvolym Nu Minskar Och EttOmväntvolymflödeStrömmarurKärletP.G.AattFörtrycketLinkarIhopBälgen。

volymökningarresp。Minskningar Sler Kontinuerligt iBådeVärme-och kylsystem p.g.a温度。EttFörtryckt扩展kärlskall ta手om den den varierande扩张volymen inem intet accepteratdrifttrycksområde,emellan systemets StatiskahöjdochsäkerhetsventilensÖppningstryck。

Tekniska数据

象限升 Max Drifttryck Bar. 标准Förtryck酒吧
8 - 1400 10.10 1,5

尺寸

Förkomplett尺寸användsarmatecs dimensioneringsprogram varmber,vilket finnstillgängligtpårhårhemsida。Förutom扩展kärldimensionerashärävensäkerhetsutrustningarförolika typer avAnläggningar。

tillbehöroch varianter

IRöranslutningen直到扩张kärletskall enavstängnings-och avtappningsventil monteras,väljat3600.MöjligörnnödvändigKontrollAvKärletSFörtryckUtanFriftStoppOchOnödignedtapping AV Systemet。FörbådeSlutnaVärme-och kylsystemkrävsolika typer avsäkerhetsutrustnustnaryochtillbehör。FÖRVENTILSATSVÄLJ8374-8-20Lalternerativt 8374-35-700L,FörManom​​eterVälJ8305A10-XX Olterativt 8306C10-XX。Dessa Specialeras MedHjälpavvarmber dimensioneringsprogram。FinnsävenförmaMax漂流了16栏。Gällervalyer 50直到1400升。

安装

FörMaxfunktion ochhögstadriftsäkerhetskall扩展kärletanslutas直到systemets Returledning,Påclukulationspumpumenssugsida。Om SystemTemperaturenärHögOchDetdärmedÄRSärSannoliktattainiaupplionskärletvaraktigt kan Kommaattöverstigaproduktensingumromromromrområde,BörEttAvsvalningskärl在8303 installerasförlet。

Underhålloch reservedelar.

Kontroll AvAdvansionskärletMedavseendePåförtryckochluftventilensTäthetSkallGörasVadSjätteMånad。FörtrycketJusterasVidBehov MedHjälpav en kompressor。EventuellOtätLuftventilÅtgärdasGenomatEfterspännaLuftventilensInsplnning MotKärlet。vid behovskalläventventilensinsats bytas。Vidovanståendekontrollskallkärletvaratömtpåvätska。


Märkning.

Uppgifter Om Volym,Förtryck,Max。Tryck,Max。温度,Tillverkningsår,tillverkningsnummer,typnummer,Ce-märkningsamt tillverkarens namn angespåkärletsmärkskylt。

Beställningsnyckel.

volym(升) AT-NR. RSK-NR.
8. 8321C8. 5534962
15. 8321C15. 5534963
20. 8321C20. 5534964
35. 8321C35. 5534965.
50. 8321C50. 5534966.
80 8321C80. 5534967
100. 8321C100. 5534968
150. 8321C150. 5534969.
200. 8321C200. 5534970.
300 8321C300. 5534971.
500. 8321C500. 5534972
700 8321C700. 5534973.
900 8321C900. 5534974
1000 8321C1000 5534975.
1400. 8321C1400. 5534976.

Reasterade Produkter.

NYA Artiklar.

Fjärrvärmecentralmaxi flex在8472

Armatec Maxi FlexFjärrvärmecentralat 8472FörtappvarmvattenberedningochUppvärmningAv Flerfamiljshus ...

välj.

Expansionskärl在8300

扩展kärl反身沉默紧凑med aktivtryckhållningförmjukoch stavil driftivärme-...

välj.

昆斯克省

värmeväxling&ackumulling.

Alfa Laval产品指南

HärKandeNkeltDimensionera Eller Hitta denPlattvärmeväxlareSomBästPastarDuKanävenFåHjälpAttersättaEnBefintligVäxlareFörmvattenellerVärme。

Testa Alfa Laval产品指南

kunskapsguidevärmeväxling.

AttVäljaRättVärmeväxlareKanVaraSvårt。VåraKunskapsguiderBeskriverVikten Av En Korrekt DimensioneradVärmeväxlare,HurAhriGörsillnadSamt Reder ut和vanligaFrågeteckenkringVärmeväxling。

lärdig mer.

verktyg.

RättLösningKräverRättVerktyg。vi har valtabeller,förfrågningsformuläroch en besparingssimulator直到dinhjälp。

hitta dittverktyg.

Utbildning.

VI VET HURDUÖKAR温度耐瑟省梅兰·弗拉姆 - OCH Returledning。TillsammansGörVISkillnadFördinaKunder。

läsmeromvårautbildningar

电影

Vill Du Veta HurPackningsförseddaVärmeväxlareFargerar?Ta del av Denna pedagogiska薄膜som ger dig svaret。

se filmen.

hand

Ta del avvårsamlade kunskap om accumulering,Värmeväxlareoch系统förpplikationerinomfjärrrvärmeochfjärrkyla。

väljhandbok.

服务

VI erbjuder snabb ochpålitlig服务。litapåattvilöser问题omdetörutseddahänder。

läsmeromvårtserviceerbjudande

TryCkhållning&扩展

verktyg.

vigörvalet enklarefördig,testavårtdiminenseringsverktyg Varmber。

Varmber.

kunskapsguidetryckhållning&扩张

Att HittaRätt扩展kärlkanvarasvårt。VåraKunskapsguiderBeskriverHur欧特·莱特维登斯塔·塔尔·斯蒂姆·瓦尔·塔尔·瓦尔姆奥克斯·奥克拉斯·费尔德拉

lärdig mer.

服务

vi erbjuder snabb ochpålitligfastighetsservice。litapåattvilöser问题omdetörutseddahänder。

läsmeromvårtserviceerbjuande

FAQTryCkhållning&扩张

HAR HAR VI SAMLAT deVanligastefrågornaomTryckhållningoch扩展。

直到瓦尔斯斯瓦尔

mer omvårakoncept

värmeväxling&ackumulling.

Det Blir Allt Viktigare AttHushållaMedigheriighteter。vi utvecklar systemförvärmeoch varmvattensomärhållbaraoch som Allt oftare Kombinerar FleraEnergikällor。

läsmer.

TryCkhållning&扩展

ETT BRASystemFörrationCckhållningFördelarVärmenoch Kylan Optimalt。Det KanskeLåterSjälvklart,Menären konstatfå直到。Vi Kan Den KonstenHelaVägenFrånTeori至Praktik。

läsmer.