Hoppa TillInnehåll.
在8300A

Expansionskärl在8300A.

ExpansionskärlMedKompressorMed AvskiljandeGummibälg。Med styrenhet för konstant tryckhållning, tryck- och volymvisningsamt erforderliga larmutgångar。KlarFörStyrningAV AutomatiskPåfylning。

尺寸område. 200 - 2000升
PN. 10.
Temperaturomrade 0ºC至70ºC
材料 斯托尔

UtgångenPropukt.

DennaProduktÄrutgången

Produktinformation

Användningsområde.

Ska下漂移TA手AM Fluidensvormförändring,SOM UppKommer Genom Mevertomaturvarieden,IEttVärme-Och kylystem。ExpannionskärletÄrutrustatmed en avskiljandegummibälg。GummibälgenKlararen Konstant Belasting AVVätskaMeduceaturFrån0ºC至+70ºC。VidTillfälligBellastingKlararBälgenVätskaMeductaturFrån-10ºC至+100ºC。

AMA-text

PLC.411 SLUTNA扩展kärlmed skilda rumförvätskaoch gas samtmedningförtryckhållning
Expansionskärl med kompressor AT 8300AXXX med volym XXX l med avskiljande gummibälg。Med styrenhet för konstant tryckhållning, tryck- och volymvisningsamt erforderliga larmutgångar。KlarFörStyrningAV AutomatiskPåfylning。

Kvalitetssakring

Samtliga Storlekar Uppfyller Kraven Engigt Ped,AFS 2016:1。UTRASTINGÄRIÖVERENSSTÄMMMELSEMED MD 2006/42 / EG,LVD 2014/35 / EU OCH EMC 2014/30 / EU SAMTÄRCE-Märkta。

detaljförteckning

1 斯金雷斯医学展示
2 kompressor.
3. Luftanslutning直到expansionskarl
4. 横透
5. Tryckgivare
6. luftsäkerhetsventil.
7. 磁挡
8. Ljuddampare
9. Kontakt för休息直到volymgivare
10. Tryckkärl av stål 1.0335
11. Gummibalg av三元乙丙橡胶
12. volymgare.

detaljförteckning

För volymerna 1000, 1400 och 2000升平行kopplas två lika stora kärl, 500+500, 700+700 och 1000+1000升med en gemensam tryckhållningsenhet。Sammankopplas som kommunicerande kärl med volymgivaren på ett av kärlen。

måttoch vikt.

200 300 500. 700. 1000
一种 500. 500. 500. 500. 500.
B. 960. 960. 960. 960. 960.
C 370. 370. 370. 370. 370.
D. 485. 485. 600 700. 800
E. 1495. 2000年 2075 2265 2344
F G 1 G 1 G 1 G 1 G 1
ViktTryckhållningsenhet6 Bar 24日5 24日5 24日5 24日5 24日5
Vikt tryckhållningsenhet 10吧 39,5. 39,5. 39,5. 39,5. 39,5.
Vikt tryckkarl 44. 62. 91. 161. 222.

Funktion och konstruktion

TryckhållningsystemBeståendeAvettickkärloch en kommunicerandetryckhållningsenhet。我试试kärletfinnsengummibälgsom helt avskiljer fillen ibälgenfrånden komprimerade luftenpåbälgensutsida。BälgenÄrdimensioneradförtatt kunna fylla ut Kunna Fylla UTKärletVinändigtVidMaxVormutvidgning,Vilket Betyder enNästan100%-Ig Utnyttjandegrad。TryckhållningsenhetenInnehållerenUnderhållsfrikompressor,Som Avger en Helt Oljefri Tryckluft,VilfortärviktigtFörbälgen,engarmentventil MedLjuddämpare,ensäkerhetsventil,en Backventil Samt en Tryckgivare。påtoppen finns styrenheten somkonstantÖvervakaroch雷丁·费尔塔·阿尔拉·阿尔兰·安格拉·安林·尼斯·弗拉斯特·SåJämntOMMöjligt。Tryckettillåtssjunka ned to tillintentälltdrifttryck下的Max 0,2酒吧,Innan Kompressorn StartarTryckhöjningenUPP直到Valt Drifttryck Och Stannar。EN TrychSegring Sker iAnläggningennärucietaturenStgerP.G.avFluidensvolymökningoch Som Tas Upp AvAdvansionskärlet。Vid Max 0,2酒吧TryckhöjningÖppnarMetersventilenFöratÅterSänkaTrictCket Till ToInställtFrifttryck。Drifttrycket Kan Hela TidenAvläsasPåStyrenhetens展示。DenVarierandeMängden流体IKärletavkännsLöpandeAvvolymgivaren SomViktförändringaroch Visas SomProcentinnehållPåStyrenhetens展示。

För ökad driftsäkerhet och övervakning finns potentialfria, slutande alt. brytande, larmutgångar för告警vid: Lågt drifttryck, högt drifttryck, min volym och max volym。Om systemet är utrustat med påfyllningsenhet för automatisk påfyllning och angiven max tillåten påfyllningsmängd är överskriden, sker larmvisning: Larm påfyllning。

Volymokningar职责。minskingar kontinuerlight I både värme- och kylsystem p.g.av温度变化。Ett tryckhållningssystem med bälgkärl och kompressor säkerställer Ett konconstant drifttryck, en effektiv kärlvolym, hög driftsäkerhet och lång livslängd。
DenpskattadeLivslängdenBeräknas直到15-20År。

Tekniska数据

SamtligaTryckkärlÄrHodkändaFörfifttryck最多10 Bar SOM标准。Ingåendetryckhållningsenhet在8300A16 Har KompressorFörfifttryckMax 6,0酒吧。FörhögreFrowtryckUPP直到8300A110的10,0 BarAnvändstryckhållninghet。EttKompettExpannsionskärl,BeståendeAvTryckkärlOchtckhållningsenhetiquitytförandehar Artikelbetecknetecningen在8300A200-2000,MedTryckhållningsenhetför10,0酒吧,8300A10-200-2000。

Eldata AT 8300A16: 1-fas 230V 50Hz,效果0.3 kw och märkström 2,9a
Eldata在8300A110:1-FAS 230V,50Hz,Effekt 0,9kW OchMärkström6,2a

Följande图visar kapaciteten för respp。Kompressor som volymflöde D.V.S. vilken mängd fluid som kompressorn kan tillföra systemet vid olika drifttryck。

尺寸

最大效果 马克斯drifttryck Lamplig tryckhallningsenhet
1000 kW. 5,0酒吧 8300A16
1000 kW. 8 0条 8300年a110
2000 kW. 3,5巴 8300A16
2000 kW. 6 0条 8300年a110
3000千瓦 2,5巴 8300A16
3000千瓦 4,0酒吧 8300年a110
4000 kW. 2,0酒吧 8300A16
4000 kW. 3,0酒吧 8300年a110
5000 kW. 2,5巴 8300年a110
6000千瓦 2,0酒吧 8300年a110

尺寸

Ovanst。Valtabell visar förenklat vilken tryckhållningsenhet som bör väljas med hänsyn taget till anläggningens effekt och önskat drifttryck。För komplett dimensions ering av både tryckhållningsenhet och kärlvolym används Armatecs dimensions ingsprogram VARMBER, vilket finns tillgängligt på vår hemsida。Förutom expansionskärl dimensioneras här även säkerhetsutrustningar för olika typer av anläggningar。

Tillbehor och变体

Utrustningen kan kompletteras med påfyllningssats AT 8300PS15 för automatisk påfyllning。En komplett sats, för väggmontage, bestående av magnetventil, vattenmätare med pulsutgång, återströmningsskydd samt avstängningsventiler。För mer information se separat producktblad för AT 8300PS15。

安装

För max funktion och högsta driftsäkerhet skall expansionskärlet anslutas till system returning, på circulation spumpens sugsida。

utrustningen leveraras helt komplett mederforderliga anlutningsdetaljer,Inkl。Jordad Elkabel Med StickPropp,Flexibel Anslutningsslang,Avstängnings-och Avtappningsventil,FörEnkel“即插即用”安装。Behöverejnollkalibrasas vid driftstartförrätt卷曲。

Om系统温度är hög och det därmed är sanolikt att温度i expansionskärlet varaktigt kan komma att överstiga producduktens temperaturområde, bör ett avsvalningskärl AT 8303 installeras före kärlet。

Underhall och reservdelar

康唐尔och ev。Avtapping AV KondensvattenPåluftsidan,I BottenPåkärlet,BörgörasMinstenpernGång。我Övrigtärutrustningenunderhållsfri。Försäkerfunktion och drive rekommenderas occk Regelbunden tillsyn och kontroll。Som Reservedelar Finns Komness Komness,Ventilblock Inkl Magnetl Magnetl OchSäkerhetsventil,斯金斯霍克特,Tryck-Och volymgare Samt Anslutningsslang。FörMerIngående的信息Se Bruksanvisning。Märkning.

Uppgifter OM vormy,max。Tryck,Max。温度,Tillverkningsår,tillverkningsnummer,typnummer,Ce-märkningsamt tillerkarens namn AngesPåutrustningensmärkskylt。

Beställningsnyckel, kompressor最大6 bar

volym(升) AT-NR.
200 8300年a200
300 架a300型8300
500. 8300A500.
700. 8300A700.
1000 8300年a1000
1400 8300A1400.
2000年 8300A2000

Beställningsnyckel, kompressor最大10 bar

volym(升) AT-NR.
200 8300 a10 - 200
300 8300 a10 - 300
500. 8300 a10 - 500
700. 8300A10-700.
1000 8300A10-1000
1400 8300 a10 - 1400
2000年 8300A10-2000

Relaterade produkter

NYA Artiklar.

Fjärrvärmecentralmaxi flex在8472

Armatec Maxi FlexFjärrvärmecentralat 8472FörtappvarmvattenberedningochUppvärmningAv Flerfamiljshus ...

Valj

Expansionskärl在8300.

扩展kärl反身沉默紧凑med aktivtryckhållningförmjukoch stavil driftivärme-...

Valj

昆斯克省

värmeväxling&ackumulling.

Alfa Laval产品指南

Här查看尺寸大小plattvärmeväxlare som bäst应用passar din application,查看även få hjälp att ersätta befintlig växlare för varmvatten eller värme。

Testa Alfa Laval产品指南

kunskapsguidevärmeväxling.

Att välja rätt värmeväxlare kan vara svårt。Våra kunskapsguider beskriver vikten av en korrekt dimensionerad värmeväxlare, hur AHRI gör skillnad samt reder ut andra vanliga frågetecken kring värmeväxling。

lärdig mer.

verktyg.

Rätt lösning kräver rätt verktyg。Vi har valtabeller, förfrågningsformulär och en besparingssimulator till din hjälp。

Hitta ditt verktyg

Utbildning.

VI VET HURDUÖKAR温度耐瑟省梅兰·弗拉姆 - OCH Returledning。TillsammansGörVISkillnadFördinaKunder。

läsmeromvårautbildningar

电影

Vill du veta hur packningsförsedda värmeväxlare fungerar?他想去看一部教学电影,然后去挖萨瓦雷特。

se filmen.

hand

Ta del av vår samlade kunskap om ackumulering, värmeväxlare och system för applikationer inom fjärrvärme och fjärrkyla。

väljhandbok.

服务

VI erbjuder snabb ochpålitlig服务。litapåattvilöser问题omdetörutseddahänder。

Läs mer om vårt serviceerbudande

TryCkhållning&扩展

verktyg.

Vi gör valet enklare för dig, testa vårt dimensioneringsverktyg Varmber。

Varmber.

kunskapsguidetryckhållning&扩张

Att HittaRätt扩展kärlkanvarasvårt。VåraKunskapsguiderBeskriverHur欧特·莱特维登斯塔·塔尔·斯蒂姆·瓦尔·塔尔·瓦尔姆奥克斯·奥克拉斯·费尔德拉

lärdig mer.

服务

vi erbjuder snabb ochpålitligfastighetsservice。litapåattvilöser问题omdetörutseddahänder。

läsmeromvårtserviceerbjuande

FAQTryCkhållning&扩张

HAR HAR VI SAMLAT deVanligastefrågornaomTryckhållningoch扩展。

直到瓦尔斯斯瓦尔

mer omvårakoncept

värmeväxling&ackumulling.

我们的检查结果是hushålla med energin i更紧。utvecklar系统för värme och varmvatten som är hållbara och tallt oftakombinerar flora energikällor。

läsmer.

TryCkhållning&扩展

ETT BRASystemFörrationCckhållningFördelarVärmenoch Kylan Optimalt。Det KanskeLåterSjälvklart,Menären konstatfå直到。Vi Kan Den KonstenHelaVägenFrånTeori至Praktik。

läsmer.