Hoppa TillInnehåll.

Lättatmätarätt

ETTLITETLITETLÄCKAGEKHÖVERTIDBLISHALvantys vatten。enmätaremedhögrer-talmäteri我det flesta fall enstörremängdvatten。etthögrer-talgöretblettsåmöjligtförmätarenattregrera mindreflödensåsomläckageoch droppande kranar。

I Verktyget Nedan Ger Vi DigMöjlighetattjämföramätaremed olika r-tal och noggranhhetföratse hycket Vatten Som passerar utan att det blir Registrerat。Givetvis BeroendePåhrmmångahushållni uppskattarharläckageierbestånd。jämföroch fundera。Rinner PengarnaIväg?mätvarje droppe。

* Ett StandardiseratMåttFörMätareSOMUttryckerMätnoggranhhetBaseeratPå汇率Q3.(永久性Flöde)/ q1(Minstaflöde)。

**mätarevarsflödeärmindreänq1(Minstaflöde)Ochdärmedej registreras。BeräknasPåatt inget annat vattenförbrukas12h以下。

Emelie Lindberg.

Produktförsäljningschef,下部中心和Energiteknik

031-89 02 34.
emelie.lindberg@armatec.se.se.

Kristoffer Freeman.

TekniskSäljare,entreprenad / Konsult

031-89 01 41.
kristoffer.freeman@armatec.se.se.