Hoppa直到innehall

FAQ Fjarravlasning

Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna om Fjärravläsning。

通过采用ar M-bus吗?

Meter-Bus (M-Bus) är en欧洲标准en 13757 som är fabrikatsoberoende för fjärravläsning av bland annat kall- och varmvattenmätare samt el- och energimätare。Samtliga mätare från Armatec kan kommunicera via M-bus。安汀根är m-busen integrerad i mätaren eller så används fjärravläsningsmodul typ AT 7275CY-M。Om det är en pulsmätare används r en omvandlare från拉到M-bus, AT 7530-M2。

你的地址在mätare i M-Bus?

I M-Bus kan en mätare address通过primäradress eller sekundäradress。Primäradressen är ett tal mellan 1-250。我没有安装。Sekundäradressen är vanligtvis detsamma som mätarens/fjärravläsningsmodulens serienummer/tillverkningsnummer och är ett åttasiffrigt nummer。

通过采用基于“增大化现实”技术的网络通讯协议?

Modbus är ett öppet registerprotokoll som används för att kommunicera med bland annat sensor och instrument främst i industriapplikationer。Inga av våra mekaniska mätare kan kompletteras med mod - buskommunkation, men det finns utrustin på marknaden som omvandlar M-bus till Modbus。Mätare i vårt sortiment som kommunicerar Modbus är;AT7185 med signalomvandlare AT7185- mag6 där modbus är ett tillval som måste anges vid beställning, värme/kylmängdsmätarna AT 7500F och 7505 som modbuskommunkation som tillvalsmoduler, AT 7275EW-MOD分别AT 7275SON-MOD + 7505NAT2。

你好吗? på din fråga?

Kontakta oss så hjälper vi dig。

FAQ Vattenmatning

Ta del av svaren på de vanligaste frågorna om Vattenmätning。

到瓦拉svar

FAQ Varmemangdsmatning

Ta del av svaren på de vanligaste frågorna om värmemängdsmätning。

到瓦拉svar